Bugünün iş atmosferi, sabit bir ortamdan uzak olması sebebiyle karmaşıklığı kaldıracak, daha esnek ve daha proaktif bir sistem gerektiriyor. Yeni çalışma modelleri; çeviklik, inovasyon, hız, duyarlılık, dayanıklılık ve yaratıcılığa dayanırken sanayi devrimi modelleri kısıtlı ölçülere, sabitliğe ve standartlaştırmaya dayanıyordu. Borusan Cat olarak çevremizdeki hızlı değişimlere ayak uydurmak için devamlı olarak çevik, ilgili ve müşteri odaklı organizasyon yapımızı mükemmelleştirmek için çalışıyoruz. Bu amaçla başlattığımız Çözüm Kültürü, Uçtan Uca Rekabet Takip ve Yetenek Havuzu inisiyatiflerimiz ile “Yetenek Odak Alanı” konseptimizi güçlendiriyoruz.

Günümüzde şirketler çözüm odaklı bir şirket içi kültür oluşturmaya büyük önem veriyor. Şirketler bu süreçte, ilk olarak mentor ve kültür liderleri olarak prosedürler belirliyor ve takım üyelerini destekleyecek verimli bir ortam yaratmak için çabalıyorlar. Çözüm odaklı bir kültür oluşturmak ve bunu şirket çapında yaymak için bu aşama kritik önem taşıyor. Çözüm Kültürü inisiyatifimiz ile çözüm odaklı bir organizasyon yaratmayı, öğrenme ve gelişime yatırım yapmayı sürdürüyoruz. Kültürel dönüşüme öncülük etmeyi ve müşteri odak alanları ile vizyonumuza uygun değerler yaratan ve her zaman çözüm üreten bir şirket olarak ilerlemeyi hedefliyoruz.

Rekabeti tespit etmek ve rekabet alanını iyi gözlemlemek şirket içi pozisyonlara bağlı olmaksızın, üst düzey yöneticiler, satış danışmanları veya ürün geliştiriciler için çok önemli bir yetenek olarak karşımıza çıkıyor. Rekabetin dinamik ve hızlı gelişen bir yapısı olduğunun farkında olarak Uçtan Uca Rekabet Takip inisiyatifi ile stratejik ve taktiksel kararların verimliliğini artıracak bir destek mekanizması oluşturmak için çalışıyoruz.

Bir şirket, çok yetenekli ve deneyimli insan kaynaklarının yardımıyla, müşterilerine gelişmiş çözümler sunarken aynı zamanda geleceğin liderlerini de yetiştirebiliyor. Bu sebeple şirketler için etkin ve yetkin bir yetenek havuzu oluşturmak büyük önem taşıyor. Borusan Cat, Yetenek Havuzu inisiyatifi ile operasyonlarımızı yürüttüğümüz ülkeleri, farklı rolleri ve gelecekteki olası durumları da göz önünde bulunduruyoruz. Büyüme beklentileri açısından şirketteki ve gelecekteki yetenek ihtiyaçlarını derinlemesine inceliyor ve bu ihtiyaçları çözmek için somut aksiyon planları oluşturmayı hedefliyoruz.

İçinde bulunduğumuz dünya, büyük ve hızlı bir değişimden geçiyor. Şirketlerin de yetkinliklerini ve çalışma şekillerini yeniden tasarlamaları gerekiyor. Bunu yaparken de insan kaynaklarını ve pazar bilgilerini kullanarak karmaşıklığı yönetebilecek esnek bir kültürden güç alma ihtiyacı doğuyor. Yetenek Odak Alanı altındaki stratejik çabalarımız ile devamlı olarak teknolojik, esnek, müşteri odaklı bir şirket oluşturmaya çabalıyor ve yüksek verimli çalışan bir takım kurmak için gereklilikleri yerine getirmeye çalışıyoruz.

theBClog

theBClog Borusan Cat'lilerin; sürdürülebilirlik, verimlilik, gelecek, teknoloji ve iş dünyası gibi konularda hazırladıkları zengin içeriklerden oluşuyor. Borusan Cat'lilerin başarı hikayeleri dünyayla Türkçe, Rusça ve İngilizce olarak theBClog'da buluşuyor.

SON EKLENENLER
Geleceğin İnşaatı - Bizi Neler Bekliyor?
Yarının İşi
Nesillerin Devir Teslimi: Baby Boomer X, Y ve Z Kuşakları
Yarının İşi
Kirlilik ve Arazi Kaybına Karşı Eko İnovasyon
Yarının İşi
Afrika ve Asya Kıtalarının Hızlı Yükselişi: Mega Kentler
Yarının İşi
Asya Ekonomisi’nin Yükselişi ve Derinleşen Rekabet
Yarının İşi