Bundan binlerce yıl önce bulunduğumuz ortamı ısıtmak için ağaç liflerini tutuşturarak ateş yakmayı öğrenmemiz, birlikte hareket edersek daha iyi avlanacağımızı fark etmemiz, çevreyi değiştirip daha iyi hale getirme davranışımızın ilk örnekleri olarak görülüyor. Gözlem yapma ve daha iyiyi arama isteğimiz çağlar öncesine dayansa da günümüzde daha iyiyi arama özelliğimiz artık daha farklı işliyor, hayatta kalmak üzerine değil, hayatı kolaylaştırmak üzerine düşünüyoruz. “Bu iş böyle de yapılabilir.”, “Neden böyle bir sistem, araç, gereç yok?” diyerek sorguluyor, daha iyiyi arıyoruz.

Yaratıcı düşünme, fırsat görme ve hayatı iyileştirmeye çalışma adımları; bazı kişiler için biraz daha ileri gidiyor. Bu kişiler, bir işin daha farklı yapılabileceğini görmekten öte, nasıl yapılabileceğini düşünüp bununla ilgili sistematik bir yaklaşım getirmeye çalışıyor. Yeni bir iş fikri ortaya çıkaran, bu iş fikrini uygulamaya dönüştürene kadar tüm süreçlerde gerekli aksiyonları alan, başarısız olma ihtimaline rağmen hayal ettiği sonucu elde etmek için çabalayan bu kişilere “girişimci” unvanını layık görüyoruz.

Girişimci insanlar bulundukları çevre ve topluma değer katıyor, iyileştiriyor ve geliştiriyor. Her toplum gibi, her şirket ve organizasyon da, gelişim ve değişim için girişimci insanlara ihtiyaç duyuyor. Süreçlere inovatif bakış açısıyla fırsat odaklı yaklaşan kişiler, şirketler için büyük değer yaratıyor. Yeni bir iş modeli, süreçte değişecek bir adım veya yepyeni bir iş kolu ile şirketin mevcut faaliyetlerini destekleyecek fikirler üretmek “insana”, bu fikirleri sonuca taşıyarak, süreç boyunca ilerleterek faydalı çıktılara dönüştürmek, yılmamak da “girişimci insana” özgü nitelikler olarak kabul ediliyor.

Borusan Cat olarak inovatif düşünceye önem veriyor, tüm süreçlerimizi ve eylemlerimizi sürekli yenilemeye, güncele uyarlamaya, girişimci iş arkadaşlarımızın fikirleriyle birlikte daha iyiye götürmeye çabalıyoruz. “Daha İyi Bir Dünya İçin Çözüm Üretiriz” şirket amacımız doğrultusunda “girişimcilik” kavramını da bünyemize dahil etmek amacıyla “Solution Hub: Kurum İçi Girişimcilik” inisiyatifimizi hayata geçiriyoruz. Bu inisiyatifimizle artık iş arkadaşlarımız, iş modellerimizi iyileştireceklerini düşündükleri fikirlerini bir platform aracılığıyla paylaşarak gelişim sürecimize doğrudan entegre edebiliyor.

İş arkadaşlarımızın süreç geliştirme önerilerini, yeni iş ve iş birliği fikirlerini dinlerken şirket ihtiyaçlarımız doğrultusunda 4 ana tema altında ilerlemeye karar verdik: Yenilenebilir ve Sürdürülebilir Enerji Saha Çözümleri, Yeni Nesil Operasyonlar, İnşaat Endüstrisinde Verimlilik ve Madencilikte Genişletilmiş Değer Zinciri bu 4 ana temayı oluşturuyor. Bu başlıkların altında platforma birkaç hafta içinde onlarca fikir kaydedildi ve daha da fazla sayıda inovatif fikrin bu platforma dahil olacağına inanıyoruz. Borusan Cat olarak inovasyona verdiğimiz önemi iş arkadaşlarımızın yaratıcı fikirleri ve girişimcilik tutkusuyla harmanlayarak; organizasyonumuza, faaliyet gösterdiğimiz iş kollarına, müşterilerimize ve dünyaya faydalı çıktılar üretmeyi hedefliyoruz.

theBClog

theBClog Borusan Cat'lilerin; sürdürülebilirlik, verimlilik, gelecek, teknoloji ve iş dünyası gibi konularda hazırladıkları zengin içeriklerden oluşuyor. Borusan Cat'lilerin başarı hikayeleri dünyayla Türkçe, Rusça ve İngilizce olarak theBClog'da buluşuyor.

SON EKLENENLER
Birinci Önceliğimiz: Müşterilerimizi Daha İyi Anlayabilmek
Çözümlerimiz
Sektörde Bir İlk: Süreç Madenciliği ve Borusan Cat!
Çözümlerimiz
Stratejik İnisiyatiflerimiz: Yetenek Havuzu
Çözümlerimiz
Stratejik İnisiyatiflerimiz: Üretici Olarak Borusan Cat
Çözümlerimiz
Stratejik İnisiyatiflerimiz: Alternatif Enerji Stratejileri
Çözümlerimiz