Sektörün geleneksel distribütörlükten uzaklaşmasıyla ve sonuç odaklı ilerlemesi ile başarıyı belirleyecek unsurlar müşteri deneyeminin algılanması, iletilmesi ve paylaşılması günümüzde ve gelecekte başarıyı belirler. Şirketlerin fiyat savaşına girmekten kaçınmak istemesi ve ürün inovasyonunun beraberinde ürünlerin kopyalanma tehdidini de getirmesi ile, şirketler müşteri deneyimini ana odak olanı olarak görmeli. Şirketlerin istedikleri rekabet avantajını yakalaması için müşteri ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran ve satış sonrası destek sunan uçtan uca veya 360 derecelik kapsamlı bir algıya sahip olması gerekir. Borusan Cat olarak, 2022 yılı itibari ile müşteri odak alanında Müşteri Deneyimi, Proaktif Çözümler Yönetimi, Kilit Müşteri Yönetimi ve E-İş ile Dijital Mükemmellik ve Değer Yaratma stratejik inisiyatiflerimiz ile müşterilerimize bir çözüm sağlayıcı olarak hizmet veriyoruz.

Çoğu organizasyon bütün çabalarına rağmen müşteri deneyimini iyileştirmenin yaratacağı artı değeri anlamakta zorlanmakta ve müşteri deneyimini neyin etkilediğini anlamakta başarısız olmaktadır. “Daha İyi Bir Dünya İçin Çözüm Üretiriz” şirket amacımız ile Müşteri Deneyimi inisiyatifimizi kurguladık. Bu inisiyatif ile, müşteri deneyimi ölçümü için araçlar ve metrikler kullanmaya odaklanıp Borusan Cat coğrafyalarında yer alan farkları kapatmak üzere, var olan en iyi dijital ve fiziksel çözümler ile bütün endüstrileri kapsayacak ortak ve akıcı bir müşteri deneyimi vizyonu kuruyoruz.

Problem bulmak ve problem çözmek insanlığın devamlı yaptığı şeylerdir. Bu senaryo iş ortamı için de benzerdir. Şirketinizde karşınıza çıkacak zorluklara cevap vermek onları öncesinden fark etmekten kolaydır. Fakat, iş hayatında kalabilmek için, şirketler proaktif olarak problemleri gerçekleşmeden önce algılamalı ve çözüm üretmelidir. Proaktif çözüm yönetiminin amacı da problemler gerçekleşmeden önce onları algılayıp çözüm üretmek ve bağlantılı diğer alanlara bu problemlerin yayılmasını önlemektir. Proaktif Çözümler Yönetimi inisiyatifimizin amacı sorunları meydana gelmeden önce proaktif bir şekilde tespit etmekten geçmektir. Müneccim ve İnteraktif Yönetim Merkezi parçalarda hatasız analizler sağlamakla beraber uzun vadede envanter yönetimi için değer yaratmaktadır.

Kilit Müşteri Yönetiminin vizyonu en kaliteli hizmeti vermek olarak düşünülebilir. Bir organizasyonun uzun vadeli ve sürdürülebilir büyümesinin ana dayanakları büyük zaman ve kaynak yatırımı gerektiren kilit müşterileridir. Kilit Müşteri Yönetiminin amacı pürüzsüz bir Kilit Müşteri Yönetimi sistemi belirlemek, bu sistemi farklı coğrafyalara yayıp birlik oluşturmak ve yeni Kilit Müşteriler elde etmeye yönelik gereken adımları belirlemektir.

Hayatın neredeyse her alanı dijital dönüşümden etkilenmektedir. E-iş kanalları da Borusan Cat’in çok kanallı vizyonu içerisinde önemli bir yere sahiptir. E-iş kanalları müşteri deneyimini iyileştirmeye yönelik olmakla beraber, aynı zamanda müşteri verimliliği ve sürdürülebilir operasyonlar için büyük bir fırsat alanı sunmakla da ilgilidir. E-İş ile Dijital Mükemmellik ve Değer Yaratma inisiyatifi, e-iş stratejisi oluşturmaya ve Borusan Cat coğrafyalarında bu sistemi oluşturmak ve yürütmeye dayalı bir yol haritası kurgulamayı amaçlamaktadır.

Şirketlerin müşteri deneyimi gibi konularla gün geçtikçe daha fazla ilgilenmesi ile sadakat oluşturmanın, fiyatları azaltmanın ve uzun süreli büyüme sağlamanın önemi daha fazla anlaşılmaktadır. Bu duruma uyum sağlamak için şirketler de hizmetlerini ve süreçlerini sürdürülebilir bir müşteri deneyimi oluşturmaya yönelik tutmaktadır. Borusan Cat olarak iş modelimizi devamlı geliştirmeye çabalıyor ve stratejik inisiyatiflerimiz ile müşterilerimizi memnun etmeye yönelik bir görevin peşinden koşuyoruz.

theBClog

theBClog Borusan Cat'lilerin; sürdürülebilirlik, verimlilik, gelecek, teknoloji ve iş dünyası gibi konularda hazırladıkları zengin içeriklerden oluşuyor. Borusan Cat'lilerin başarı hikayeleri dünyayla Türkçe, Rusça ve İngilizce olarak theBClog'da buluşuyor.

SON EKLENENLER
Birinci Önceliğimiz: Müşterilerimizi Daha İyi Anlayabilmek
Çözümlerimiz
Sektörde Bir İlk: Süreç Madenciliği ve Borusan Cat!
Çözümlerimiz
Stratejik İnisiyatiflerimiz: Yetenek Havuzu
Çözümlerimiz
Stratejik İnisiyatiflerimiz: Üretici Olarak Borusan Cat
Çözümlerimiz
Stratejik İnisiyatiflerimiz: Alternatif Enerji Stratejileri
Çözümlerimiz