Madencilik, insanlık tarihi kadar geriye gidiyor. Tarih öncesi insanların madenden yaptığı ilk aletler çakmaktaşı kullanarak yaptıkları keskin kenarlı aletler olarak kabul ediliyor. 43.000 yıl önce Esvatini’de bir kabile, geleneksel törenlerde vücutlarını boyamak için demir mikası kullanıyorlardı. Aslan Mağarası’ndaki Ngwenya Madeni’nden bu amaçla çıkarmaya başladıkları spekülarit madeni* sayesinde, Ngwenya bilinen en eski maden olarak karşımıza çıkıyor. * Mısırlılar MÖ 3700 ila 3000 gibi erken bir tarihte dere yataklarından altın, gümüş ve bakır gibi yerli metalleri; MÖ 2600 civarında Büyük Piramitlerin inşası için gereken çeşitli madeni taşları çıkarıyorlardı. Madenciliğin beşiği olan Anadolu’da da, sakinlerinin 10.000 yıl önce bakır külçeleri toplayıp küçük nesneler yaptıklarını biliyoruz.

İlk çağlarda araç gereç yapımında kullanılan metallerin çıkarıldığı madenler, günümüzde dijital madenlere evriliyor. Bugün, madenlerde dronelar, yapay zekâ, büyük veri ve makine öğrenmesi, elektrikli araçlar ve giyilebilir teknolojiler kullanılıyor. Madencilikte kullanılarak madenciliğe yeni bir bakış getiren dijital çözüm ve yenilikler madencilik teknolojileri olarak adlandırılıyor. Kullanılan bu teknolojiler maden sahalarında sürdürülebilirliği (makine sürdürülebilirliği ve çevresel sürdürülebilirlik) ve operasyon verimliliğini artırırken maliyetlerin azalmasına yardımcı oluyor.

Borusan Cat olarak yaklaşık 3000 aktif makinemiz ve teknoloji çözümlerimizle bulunduğumuz madencilik endüstrisinin geleceğini şekillendiriyoruz. Maden sahalarında optimizasyonu sağlamak, müşterilerimize en etkin hizmeti sağlamak adına sürdürdüğümüz Caterpillar MineStar teknolojileri inisiyatifimizle madencilik alanına birçok yatırım yapıyoruz. Catterpillar MineStar maden işletme sistemini müşteri sahalarına entegre ederek iş verimliliklerini, güvenliklerini, ekipman sağlıklarını artırarak faaliyetlere otomasyon sağlamayı amaçlıyoruz. MineStar teknolojisinin yanı sıra müşterilerimize sıfır emisyonlu ekipmanlar ve maden sahaları için yenilenebilir enerji çözümleri de sunuyoruz. Madencilik alanında inovasyonu ve gelişimi sürdürebilmek adına Start-Up’lar ile çeşitli iş birlikleri gerçekleştiriyor, trendleri takip edip müşterilerimize en güncel teknolojiyi sunarak, teknolojinin git gide önemli olduğu madencilik sektöründe öncü olmak için çabalıyoruz.

*Spekülarit: kayalarda ve toprakta bulunan bir çeşit demir oksit 

*Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Ngwenya_Mine)

theBClog

theBClog Borusan Cat'lilerin; sürdürülebilirlik, verimlilik, gelecek, teknoloji ve iş dünyası gibi konularda hazırladıkları zengin içeriklerden oluşuyor. Borusan Cat'lilerin başarı hikayeleri dünyayla Türkçe, Rusça ve İngilizce olarak theBClog'da buluşuyor.

SON EKLENENLER
Birinci Önceliğimiz: Müşterilerimizi Daha İyi Anlayabilmek
Çözümlerimiz
Sektörde Bir İlk: Süreç Madenciliği ve Borusan Cat!
Çözümlerimiz
Stratejik İnisiyatiflerimiz: Yetenek Havuzu
Çözümlerimiz
Stratejik İnisiyatiflerimiz: Üretici Olarak Borusan Cat
Çözümlerimiz
Stratejik İnisiyatiflerimiz: Alternatif Enerji Stratejileri
Çözümlerimiz