Büyüme, günümüzün hızlı değişen iş atmosferi içerisinde şirketlerin başarılı ve uzun vadeli sürdürülebilirliği açısından önemli bir yere sahip diyebiliriz. Günümüzde, şirketler performans artırmak ve büyümeyi sağlamak için güçlü bir altyapıya ve çeşitli stratejilere eskiye kıyasla çok daha fazla ihtiyaç duyuyor. “Müşteri Değer Anlaşması (CVA) Modeli ile Değer Yaratma”, “B’Daha İş Modeli”, “Uzaktan Hizmetler”, “Maden Teknolojileri”, “Alternatif Enerji Stratejileri”, “İnovasyon Merkezi, Çözüm MerkeziveÜretici Olarak Borusan Cat inisiyatiflerimiz ile Büyüme Odak Alanı’na inovasyon ve dijitalleşmeyi kullanarak katkı sağlıyoruz. 

Günümüzün her dakikası kullandığımız makinelerin sıkı çalışma ve yüksek performansları ile doluyor. Esnek ve sürdürülebilir bir müşteri deneyimi sunmak için çabalarımız ve çözüm ortağı olma hedefimizin odağındaki, Müşteri Değer Anlaşmaları’mız (CVA) ile sahada aralıksız operasyonu desteklemeye ve gecikmelerin yaşanmasını önlemeye çalışıyoruz.

“Yeniden üretim”, masrafları düşürmesi ve parçalara daha uygun bir fiyata erişim sağlamasının yanında, tüketimi azalttığı ve doğal materyalleri yeniden kullanıma sunduğu için çevreye de yararlı bir konsept olarak karşımıza çıkıyor.  B’Daha’yı, müşterilerden eski parçaların satın alınıp yerine onarılmış ve yenilenmiş “yeniden üretim” parçaları sunan bir iş modeli olarak tanımlıyoruz. “B’Daha İş Modeli” inisiyatifi ile doğaya sürdürülebilirlik ile katkı sağlıyor ve çevreyi koruyoruz. Müşterilere ekonomik fiyatlarla hızlı çözümler sunmak ve bunu yaparken de doğal kaynakları koruyor, daha az su ve enerji kullanıyor ve üretim aşamasında daha az hava kirliliği oluşturuyor, karbon ayak izimizi azaltan adımlar atıyoruz.

Teknoloji, inovasyon ve değişken iş modelleri geleneksel çözümlerin yetersiz geldiği alanlarda müşterilere değer yaratmada fark yaratacak unsurlar olarak kabul ediliyor. Günümüzün değişen dünyasında ortaya çıkan sorunların yeni bir değer önerimi ile çözülebileceğini düşünüyoruz. “Uzaktan Hizmetler” inisiyatifimiz ile yeni, uzaktan çözümlenen ve inovatif iş modelleri üretiyoruz.  

Bu çözümleri yapay zekâ, yeni iş modelleri ve merkezileşmiş destek mekanizmaları ile desteklemeyi amaçlıyoruz. Bu sayede teknolojiyi, endüstri değer önermelerini, fiyatlandırmayı, teknisyen yetkinliklerini, finansalları, süreçleri, CAT entegrasyonunu, yasal çözümleri ve altı ülkedeki gelişmeleri göz önünde bulunduracak bir inisiyatif oluşturmuş oluyoruz. 

Günümüzde, madencilik müşterileri; verimlilik, güvenlik, malzeme sağlığı ve otonomi ile ilgili çeşitli zorluklarla karşılaşıyor. Borusan Cat olarak, bu çeşitli ve karmaşık sorunlar için teknolojik çözümler sunmaya çalışıyoruz. Örneğin, bunun için “Maden Teknolojileri” inisiyatifini başlattık. Bu inisiyatif ile madencilik teknolojisi ekosistemini çözümlemeyi, strateji geliştirmeyi, çözüm portfolyosu oluşturmayı ve iş modeli tasarlamayı hedefliyoruz. Bu sayede de madencilik teknolojisi sistemi tasarlamayı ve bu çözümlerle gelir elde etmeyi amaçlıyoruz. 

Yenilenebilir enerji, niş bir teknolojiden küresel bir endüstriye geçiş yaparken, küresel gündemlerde çevresel sorunların daha yüksek sesle dile getirilmesi ile yenilebilir enerjileri çevreleyen “Yenilenebilir enerjiler ne zaman öncü olacak?” sorusu “Daha ne kadar hızlı bir ilerleme gösterecek?” sorusuna dönüyor. Fotovoltaik solar* modüllerden ve gelişmiş enerji depolama sistemlerinden gelecek çözümlerin birleştirilmesi ile Borusan Cat, müşterilerine özel tasarlanmış enerji sistemleri üretebilecek altyapısı olduğunu gösteriyor ve, “Alternatif Enerji Stratejileri” inisiyatifi ile dönüştürülebilir enerji üretim çözümlerinden yenilenebilir enerji teknolojilerine geçişi önceliklendiriyor. Bu inisiyatif ile alternatif enerji ekosistemlerini ve gerekli olan stratejileri belirlemeye, yenilenebilir enerji çözümlerini müşterilere özel tasarlamaya ve sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmaya odaklanıyoruz.

Alışılmışın dışında düşünmek organizasyonlara sürdürülebilir büyüme ve iş fırsatları sağlıyor. Çözüm Merkezi” inisiyatifi ile Borusan Cat şirket içi bir inovasyon kültürü oluşturmaya çalışıyor. Borusan Cat, kurum içi girişimcilik anlayışı ile fırsat alanlarına açık olmayı, girişimcilik kültürü oluşturmayı ve sürdürülebilir bir inovasyon ortamı yaratmayı amaçlıyor. 

Geçen yıllar ile üretim anlayışı da insan odaklı tekniklerden otomasyona dayalı fabrikalara doğru evriliyor. Üretim endüstrisi, trendlerin bir araya gelip birbirlerinin etkilerini artırmalarıyla beraber hızlı bir şekilde değişiyor ve şirketlerin de buna uyum sağlaması gerekiyor. Borusan Cat olarak maden, inşaat, enerji ve ulaşım endüstrileri için distribütör olmamızın yanı sıra, Üretici Olarak Borusan Cat inisiyatifi ile çözüm ortağı/çözüm üretici olmayı da amaçlıyoruz. Bu inisiyatifin amaçları da Revizyon Merkezleri’ni kullanarak ileri seviye makine ve üretim kabiliyetleri ile müşterilerimize değer yaratmak misyonumuzu kararlılıkla hayata geçiriyoruz.

Organizasyonlar büyüme için çaba gösteriyor, bu çaba da karar alma mekanizmalarını ve organizasyonun günlük temposunu hem şirket içinde hem de dışında etkiliyor. Müşteri trendleri, pazar olasılıkları ve yönetimsel kararların hepsi işin büyümesinde büyük paya sahiptir. Borusan Cat olarak bizler de stratejik inisiyatiflerimiz ile trendleri her detayına kadar incelemeyi ve sürdürülebilir bir büyüme için inovasyon ve dijitalleşmeyi kullanarak şirket içi ve dışı değer yaratmayı sürdürüyoruz.

*: Güneş hücreleri yahut güneş panelleri ile güneşten elektrik üretme yöntemi 
theBClog

theBClog Borusan Cat'lilerin; sürdürülebilirlik, verimlilik, gelecek, teknoloji ve iş dünyası gibi konularda hazırladıkları zengin içeriklerden oluşuyor. Borusan Cat'lilerin başarı hikayeleri dünyayla Türkçe, Rusça ve İngilizce olarak theBClog'da buluşuyor.

SON EKLENENLER
Birinci Önceliğimiz: Müşterilerimizi Daha İyi Anlayabilmek
Çözümlerimiz
Sektörde Bir İlk: Süreç Madenciliği ve Borusan Cat!
Çözümlerimiz
Stratejik İnisiyatiflerimiz: Yetenek Havuzu
Çözümlerimiz
Stratejik İnisiyatiflerimiz: Üretici Olarak Borusan Cat
Çözümlerimiz
Stratejik İnisiyatiflerimiz: Alternatif Enerji Stratejileri
Çözümlerimiz