Günümüzde en çok duyduğumuz kavramların başında sürdürülebilirlik geliyor. Dünyadaki sınırlı kaynaklar büyük bir hızla tükeniyor ve fosil yakıtların kullanımı küresel ısınmayı hızlandırıyor. Çevresel sürdürülebilirlik kapsamında planlanan sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve karbonsuzlaşma politikalarıyla birlikte tüm dünyada; yenilenebilen, çevre dostu ve yüksek verimle enerji üreten yeni enerji kaynakları arayışı büyük önem kazanıyor.

Aslında bu enerji kaynakları çok önceden beri hayatımızda bulunuyor. Milattan önce 4000’li yıllarda denize indirilen, yelkeni papirüsten yapılmış olan ilk yelkenli, rüzgârı arkasına alarak Mısırlıların Nil Nehri’nde seyretmesine imkân veriyordu. Bir efsaneye göre, bundan iki bin yıl önce yaşamış bilim insanı Arşimet’in işgalci Roma filolarını, büyük aynalar kullanarak güneş ışınlarıyla yaktığı efsanesi hâlâ konuşuluyor. Güneşin ve Güneş ışınları sayesinde Dünya’da oluşan rüzgârın enerjisinin tarih boyunca insanlık tarafından bilindiğini ve kullanıldığını söyleyebiliyoruz. Tabii ki işler günümüzde biraz daha farklı işliyor.

Günümüzde güneş ve rüzgâr enerjisiyle ilgili çok daha sistematik çalışmalar yapılıyor. Özellikle Türkiye güneş enerjisi konusunda oldukça verimli bir ülke, 2022 yılı itibariyle solar enerjinin toplam kurulu güç içerisindeki oranı %8.5 olarak gözüküyor. 2035 yılına kadar kurulu güneş enerjisinin toplam kurulu güç içerisindeki payının %28’e ulaşması, toplam enerji ihtiyacının %50’sinden fazlasının ise yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması hedefleniyor. Borusan Cat olarak 2022 yılından itibaren güneş enerjisi sistemlerini müşterilerimize sunduğumuz bir mühendislik çözümü olarak portföyümüze dahil etmemizle başlayan süreçte, enerji depolama ve mikro şebekeler gibi daha kompleks sistemlerin bir komponenti olarak ele alabileceğimiz güneş enerjisindeki tecrübe ve bilgi birikimimizi her geçen gün artırıyoruz. 

Günümüzün diğer trendleri ise alternatif yakıtlar: Metanol, biyo-yakıtlar ve hidrojen bu yakıtların başında geliyor. Karbonsuzlaşmayla birlikte son zamanlarda ortaya çıkan ve gelecekteki yakıt trendini tamamen değiştirecek potansiyele sahip alternatif yakıtlardan biri olan yeşil hidrojen enerjisi, yenilenebilir enerji kullanarak suyun elektroliz edilmesiyle elde edilen elektronların hareketiyle üretiliyor. Bu ürün, çevreye yalnızca su buharı yaydığı için sürdürülebilirlik hedeflerinin yeni odak noktası haline geliyor. Bir yakıt olarak hidrojenin ve yakıt hücrelerinin tüm dünya için oldukça yeni bir kavram olması şimdilik bazı soru işaretleri barındırsa da hidrojen çoğu kaynak tarafından geleceğin yakıtı olarak görülüyor.

Borusan Cat olarak i³: iklim, insan ve inovasyon odak alanlarımızda birçok faaliyet gerçekleştiriyoruz. Alternatif enerji stratejileri inisiyatifimizle iklim odak alanımızda çevresel faydayı ve enerji verimliliğini gözetiyor, inovasyon odak alanında da enerji trendlerini takip ederek süreçlerimize entegre etmeye çalışıyoruz. Alternatif enerji sistemleri stratejik inisiyatifinin odağını tüm E&T endüstrisi ve sonrasında CI, RI endüstrilerinin enerji dönüşümü yolculuğunu da kapsayacak şekilde genişletip derinleştirerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gündemimizde olan enerji dönüşümü kavramıyla karbonsuzlaşmayı ve yeşil enerjiyi odağımıza alarak şirket amacımız olan “Daha İyi Bir Dünya İçin Çözüm Üretiriz” yaklaşımıyla işimizi dönüştürüyor, yeşil bir gelecek inşa ediyoruz.

theBClog

theBClog Borusan Cat'lilerin; sürdürülebilirlik, verimlilik, gelecek, teknoloji ve iş dünyası gibi konularda hazırladıkları zengin içeriklerden oluşuyor. Borusan Cat'lilerin başarı hikayeleri dünyayla Türkçe, Rusça ve İngilizce olarak theBClog'da buluşuyor.

SON EKLENENLER
Birinci Önceliğimiz: Müşterilerimizi Daha İyi Anlayabilmek
Çözümlerimiz
Sektörde Bir İlk: Süreç Madenciliği ve Borusan Cat!
Çözümlerimiz
Stratejik İnisiyatiflerimiz: Yetenek Havuzu
Çözümlerimiz
Stratejik İnisiyatiflerimiz: Üretici Olarak Borusan Cat
Çözümlerimiz
Stratejik İnisiyatiflerimiz: Alternatif Enerji Stratejileri
Çözümlerimiz