Yeşil ekonomi, insan ve tabiat arasındaki uyumu destekleyen ve her ikisinin ihtiyaçlarını da aynı anda karşılamaya çalışan bir ekonomi metodolojisidir. Yeşil ekonomi teorileri, insan ve tabiat arasındaki birbirine bağlı ilişkiyle ilgilenen çok çeşitli fikirleri kapsıyor. Yeşil ekonomistler, tüm finansal kararların temelinin bir şekilde ekosisteme bağlı olması gerektiğini ve doğal sermaye ve ekolojik hizmetlerin ekonomik değeri olduğunu iddia ediyor.

Farklı Pencerelerden Bakmak

Günümüzde dünya ekonomisi, tabiattaki tahribatın kaçınılmaz sonucu olarak ortaya çıkan küresel ısınma ve iklim değişikliği tehlikesine karşı sürdürülebilir bir finansal yapıyı ve günlük yaşamdaki alışkanlıkları yeniden oluşturma arayışı içinde. Bu bağlamda sürdürülebilir kalkınma, doğal kaynakların daha verimli kullanımı ve gelecekte daha güvenli bir yaşamı kurmak için çok önemli bir adımı ifade ediyor. Yeşil ekonomi ise, sürdürülebilir kalkınmanın yol haritası niteliğini taşır.

Yeni Bir Yol Önerisi

Yeşil ekonomi; düşük karbonlu, kaynakları verimli kullanan ve insani açıdan kapsayıcı olarak tanımlanır. Yeşil ekonomide istihdam ve gelirdeki büyüme, biyolojik çeşitliliği ve tabiatı koruma konusunda duyarlılıkla birlikte sağlanır. Bir yandan büyüme gerçekleşirken, diğer yandan karbon emisyonlarının ve kirliliğin azaltılması, gelişmiş enerji ve kaynak verimliliği, biyoçeşitlilik ve ekosistem hizmetlerinin kaybının önlenmesi gibi faydalar amaçlanır.

Sürdürülebilir kalkınma için yeşil ekonomiyi yürürlüğe oturtma sürecinde mali politikalar da büyük önem taşır. Yeşil ekonomi ve onun iktisadi çerçevesini oluşturan yeşil yeni düzen, dünya genelinde bütün ekonomik faaliyetlerin çevreye zarar vermesi kaygısıyla yeniden tasarlanması gerektiğini savunuyor. Bunun için de gerek evrensel ölçekte gerekse de tek tek ülkeler arasında mali politikaların çevreyi önceleyen bir bakış açısıyla yeniden ele alınması gerekiyor.

Herkese Rol Düşüyor

Günümüzde belirli ülkeler yeşil ekonomiye doğru ilerliyor ve ülkelerinin kalkınma stratejilerini ve uygulamalarını buna göre yeniden şekillendiriyor. Yalnız etkili bir çevre koruması için küresel diyaloğa, ortak iradeye ve yeşil ekonomi sisteminin bütün ülkeler tarafında kabul edilmesine ihtiyaç var.

theBClog

theBClog Borusan Cat'lilerin; sürdürülebilirlik, verimlilik, gelecek, teknoloji ve iş dünyası gibi konularda hazırladıkları zengin içeriklerden oluşuyor. Borusan Cat'lilerin başarı hikayeleri dünyayla Türkçe, Rusça ve İngilizce olarak theBClog'da buluşuyor.

SON EKLENENLER
Birinci Önceliğimiz: Müşterilerimizi Daha İyi Anlayabilmek
Çözümlerimiz
Sektörde Bir İlk: Süreç Madenciliği ve Borusan Cat!
Çözümlerimiz
Stratejik İnisiyatiflerimiz: Yetenek Havuzu
Çözümlerimiz
Stratejik İnisiyatiflerimiz: Üretici Olarak Borusan Cat
Çözümlerimiz
Stratejik İnisiyatiflerimiz: Alternatif Enerji Stratejileri
Çözümlerimiz