Uluslararası ticaretin birbirinden ayrılmaz parçaları elbette gümrük ve gümrük işlemleridir. Gümrük kavramı zamanla denetleme ve muhafaza kavramlarıyla bütünleşti. Maliyetler firmaların performansında son derece belirleyici ve etkin olmasından ötürü uluslararası rekabet ortamında gümrük, depolama ve lojistik yönetimi firmalar için büyük bir önem arz etmeye başladı. Dış ticaret yapan firmaların sürdürülebilir rekabet avantajını yakalayabilmeleri ve devamlılığı için gümrüklerden geçen malların doğru, güvenli şekilde depolanmasını, etkin dağıtımını, malların doğru zamanda ve doğru yerde olmasını sağlaması gerekiyor. Gümrük mevzuatını bir nevi uluslararası hukukun iç hukuka yansıması olarak değerlendirilebilir. Dış ticarette talep ve sipariş yönetimi, planlama, stok yönetimi, depo yönetimi ve dağıtım dünyaya açılan tüm firmalar için önem kazandı. Firmalar için depolama, etkin stok yönetimi ve dağıtımı, hızlı hareket edebilme, müşteri ihtiyaçlarına cevap verebilme; yeni pazarlara açılma ve pazarlarda tutunmayı sağlama açısından çok önem taşıyor. Bu açılardan baktığımızda dış ticaretin konusu içerisinde yer alan antrepo rejimi önemli bir yerde bulunuyor. Dış ticaret performansları güçlü olan işletmeler, müşteri memnuniyetini sağlamak, kontrolün ellerinde olmasını sağlamak ve rekabetçi olabilmek için kendi antrepolarını açarak, kontrolü kendi ellerine alıyorlar. Antrepoların şart ve nitelikleri gümrük yönetmelikleriyle belirleniyor.

Antrepolarda Ödeme Düzeni Nasıldır?

Firmalar antrepo rejimi ile mallarını antrepolarda depolaması sırasında vergi, resim, harç ve özel tüketim vergilerini ödemezler. Antrepoda bulunan malzemeler, antrepoda bulunduğu süre içerisinde gümrük gözetiminde kalır ve bu süre içerisinde malzemeye ait vergiler ödenmiyor. Gümrük sahaları ve limanlarda ürünleri bekletmenin süresi 20-45 gün arasında değişir. 20-45 günlük sürelerde gümrüklü sahalarda bekletilen ürünlere ödenen ardiye bedelleri ise nerdeyse astronomik rakamlara ulaşıyor. Oysa, antrepoya gelen ürünlerde süre sınırlaması bulunmadığından ve özel antrepolarda ardiye bedeli ödenmediğinden antrepolar sayesinde büyük maliyet avantajları elde ediliyor.

Antrepo Çeşitleri Nelerdir?

Dış ticaret yapan firmalar sağladığı avantajlar nedeniyle antrepo rejimini kullanıyor. Antrepolar; işleticisinin ve depo sorumluluğunun yetkileri açısından değerlendirildiğinde A, B, C, D, E ve F olmak üzere altı türü bulunuyor.

Genel antrepolar, malzemelerin konulması için herkes tarafından kullanılabilen, özel kişi veya devlet sahipliğinde açmanın mümkün olduğu türe deniyor. Sadece işletmecisine ait eşyanın konulabildiği ihraç ve ithal mallarını depolamak için açtığı özel depolar ise özel antrepolar olarak biliniyor.

Borusan Cat Türkiye olarak işleticisi ve depo sorumluğuna sahip olduğumuz Kocaeli ve İzmir’de 2 adet özel tip (C Tipi) antrepomuz bulunuyor (C tipi antrepolar, işleticisi ve kullanıcısı aynı firma/kişi olan ve antrepoya alınan eşyadan bu firma/kişinin sorumlu olduğu özel antrepo tipidir).

 

Antrepo Rejimini Kullanmanın Avantajı Nelerdir?

Antrepo rejimi, uluslararası ticaretin kolaylaştırılması için gerekli işlemlerin basitleştirilmesini, söz konusu işlemler için gereken belgelerin ve maliyetin azaltılmasını ve ticarete konu malların satıcılar ve alıcılar arasındaki hareketini hızlandırmayı amaçlıyor. Bu nedenle antrepo rejimini kullanmak her şeyden önce ithalatçı şirketlere ticaret maliyetlerinin azalmasını ve rekabet güçlerinin artmasına katkı sağlayarak finansman avantajı yaratılmasını sağlıyor. Antrepolar sadece bir depo işlevi gören yerler olmadıklarından, ithalatçının ithalat vergisini ertelemesini veya yurt dışından satın aldığı malı iç piyasada pazarladıkça partiler halinde gerekse bir bütün olarak tamamının ithal etmesini de sağlıyor. Antrepolar uluslararası ticaret işlemleri için bir nevi “mola yeri” olarak kullanılabiliyor. Özellikle ithalat süreçlerinde izin alma işlemleri uzun olan süreçlerde ya da serbest dolaşıma girmeden önce bir “elleçlemeye” tabi tutulması gerektiği durumlarda antrepolar firmalar için rahat hareket edebilme imkânı sunuyor, dolayısıyla ciddi bir operasyonel avantaj sağlıyor. Dış ticaret ile uğraşan firmalar maliyetleri açısından yakaladıkları avantajlar sayesinde yurtdışına daha fazla ihracat gerçekleştirerek gelirini arttırma şansını yakalıyor. Antrepoların diğer faydası ise, ürünlerin yurtdışı pazarlara sunulmasında firmaların hız ve zaman kazanması açısından da büyük fayda sağlayarak rekabet edebilirliği arttırıyor.

Sonuç itibari ile yurtdışından getirilen jeneratör, yedek parça, iş makinaları ve diğer malzemeler vergisiz olarak antrepoda depolanıyor ve satış, üretim sürecine gireceği zaman ülkeye yeni geliyormuş gibi ithalat işlemi yapılabiliyor. Firmalar için vergileri geç ödeme imkânı sağladığından ve depolama (ardiye) bedeli ödenmediğinden maliyet avantajı sunuyor. Bu da dış ticaretin veya uluslararası ticaretin maliyetlere olan etkisindeki ihracatçılar ve ithalatçılar açısından bakıldığında firmalara esnek bir alan sağlıyor, ticareti arttırıyor, kolaylaştırıcı katkı sağlıyor. Bu yüzden antrepolar işletme maliyetini karşılayacak iş hacmine sahip Borusan Cat gibi firmalar için bir ihtiyaç olarak kabul etmek yerinde olur.

 

 

Zafer Bulutoğlu

Zafer Bulutoğlu,2013 yılından beri Borusan’lı. Muhasebe, vergi, dış ticaret ve işletme fakültelerini bitirdi. 16 yıllık iş hayatında uzun bir dönem Alman firmasında Stok Kontrol ve Denetim Uzmanı, Dış Ticaret Müdür Yardımcılığı, Muhasebe Müdür Yardımcılığı gibi çeşitli görevleri üstlendi. Kanun, yönetmelik okumayı, analizi, kendini geliştirmeyi araştırmayı seviyor. İlgi duyması sebebiyle 2013 yılında mali müşavirlik ruhsatını aldı. 😊 Eğitim ve edindiği tecrübeler sayesinde muhasebe, stok, lojistik ve antrepo gibi çeşitli alanlarda projeler gerçekleştirdi. Kalite Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve Çevre Yönetim Sistemleri İSO İç Denetçi sertifikalarını alarak kişisel gelişim yolculuğuna devam ediyor. Borusan Cat’te üstlendiği depo, lojistik ve antrepo yönetimi görevleri haricinde İSO İç Denetçisi olarak şirketimizde bulunan çeşitli departmanların iç tetkiklerini yapıyor. İSMMMO üyesi olarak aynı zamanda Borusan Cat temsilcisi. Evli ve 10 yaşında bir kızı var. Kızım benim için hayat enerjisi, bir nevi jeneratörü. Ailesiyle vakit geçirmeyi seviyor. Borusan Cat’i aile olarak görüyor ve üyesi olmaktan gurur duyuyor. Depo lideri olmasaydı, haksızlığa uğrayanların yanında olmak için avukat olmak isterdi. Sevdiği bir sözü paylaşmak istiyor. “Asla pişman olmayın! Eğer sonucu iyiyse, mükemmel. Sonucu kötüyse, bu bir tecrübedir. “

SON EKLENENLER
Birinci Önceliğimiz: Müşterilerimizi Daha İyi Anlayabilmek
Çözümlerimiz
Sektörde Bir İlk: Süreç Madenciliği ve Borusan Cat!
Çözümlerimiz
Stratejik İnisiyatiflerimiz: Yetenek Havuzu
Çözümlerimiz
Stratejik İnisiyatiflerimiz: Üretici Olarak Borusan Cat
Çözümlerimiz
Stratejik İnisiyatiflerimiz: Alternatif Enerji Stratejileri
Çözümlerimiz