Strategy Talks (Strateji Sohbetleri) serimizin başlangıcı olarak, stratejik inisiyatiflerimiz ve odak alanlarımız hakkında yazmaya karar verdik. Bütünleşmiş bir stratejik planlama süreci, doğru kullanıldığında, her olgunluktaki şirketin uzun vadeli başarıya ulaşmasına yardımcı olabilir. Şirketin stratejik odaklı bir hale gelmesini sağlayan bir uyum düzeyi sağlayabilir. Üretkenliği ve genişlemeyi artıran eyleme geçirilebilir hedefler ve metrikler ile ortak bir kurumsal vizyon arasında bağlantı kurabilir. Bir sonraki seviyeye geçmeye çalışan şirketler için bir büyüme motoru veya hızla değişen bir ortamda fırsatları veya zorlukları proaktif olarak ele almaya çalışan şirketler için bir yol haritası olarak hizmet edebilir.

Stratejik inisiyatifler, kuruluşun hedef stratejisine ulaşmasına yardımcı olmayı amaçlayan odaklı eylemler oldukları için stratejik planlama sürecinde önemli bir rol oynarlar. Borusan Cat ‘deki stratejik inisiyatiflerimizin temelinde, amacımızı nasıl gerçekleştireceğimizi belirleyen dört odak alanı yer alır. Odak alanlarımız, pratik strateji ve taktikleri uygulamaya koyarak ulaşmaya çalıştığımız temel hedeflerimizi temsil eder. Bu odak alanları müşteri, mükemmellik, büyüme ve yeteneklerdir.

Endüstriler müşteri odaklılık fikrini benimsiyor ve geleneksel salt ticari faaliyet temeline dayanan yaklaşımdan uzaklaşıyor. Bunun nedeni ise kişiselleştirme ve müşteri odaklılığın, pazarlama faaliyetlerinden yapılan satın almalar ve sunulan hizmetlere kadar işin her aşamasında mevcut olmasının gerekliliği. Şirketin sunduğu hizmet kalitesini artırmak için uygulanan bu stratejiler, müşteri başlığı altında inceleniyor. Bu inisiyatifler aracılığıyla müşterilerin gerçek isteklerinin tanımlanması ve bu istekler doğrultusunda hizmet sunulması gerektiğinden, şirketler müşteriler nezdinde ayırt edici ve akılda kalıcı oluyor... Çözüm sağlayıcı olma şirket amacımızla 2022 yılında müşteri odak alanı altında Müşteri Deneyimi, Proaktif Çözümler Yönetimi, Global Kilit Müşteri Yönetimi ve E-Business ile Dijital Mükemmellik ve Değer Yaratma üzerine çalışıyoruz.

Mükemmellik odak alanı, optimize edilmiş hizmet maliyeti ve daha iyi karlılık sağlamanın yolları ile ilgilenir. Faaliyete dayalı maliyet belirleme metodolojisi, her müşteri ve son kullanıcı için bir ürün veya ürün kategorisinin kârlılığının kesin olarak anlaşılmasını sağlayan "hizmet maliyeti" olarak bilinen etkin maliyet ve kârlılık yönetimi aracını ortaya çıkarır. Bu metodolojinin temel amacı, teslimatı tamamlamak ve müşteriden gelir elde etmek için gerekli tüm eylemleri dikkate alarak, müşteriye bir ürün veya hizmet sağlamanın toplam maliyetini hesaplayarak hangi müşterilerin karlı ve hangilerinin gerçekten para kaybettiğini belirlemek. 2022'de bu bileşen için Pazar Bazlı Dinamik Fiyatlandırma ve Müşteri Destek Dönüşümü inisiyatiflerine çalışıyoruz.

Başarılı şirketlerin sırrı kontrollü ve sürdürülebilir büyümede yatar. İşin büyümesi, bir şirketin genişlediği aşama ve bu, bir işletme satışı artırdığında, daha fazla ürün veya hizmet sunmaya başladığında veya müşteri tabanını genişlettiğinde ve koruduğunda ortaya çıkabilir. İstenilen sonuçlara ulaşan bir büyüme stratejisi oluşturmak, nihayetinde ekibin geliştirmesi gereken çerçeveyi ve tutumu yaratmanın yanı sıra onlara daha iyi olmaya devam etmeleri için çok fazla alan ve esneklik sağlamak ile oluşur. Bu nedenle en iyi büyüme stratejileri, yenilik yapan ve dijitalleştiren, yani ilgili ve yenilikçi çözümlerin kullanımıyla gelişen stratejiler. Büyüme odak alanı altında "Daha İyi Bir Dünya için Çözüm Üretiriz” şirket amacımız doğrultusunda Müşteri Değer Anlaşması (MDA) modeli ile değer yaratma, B’Daha İş Modeli, Uzaktan Hizmetler, Madencilik Teknolojileri, Alternatif Enerji Stratejileri, Solution Hub ve Üretici Olarak Borusan Cat inisiyatiflerinde hem şirket içinde hem de şirket dışında inovasyon ve dijitalleşme ile büyüme sağlama hedefiyle çalışıyoruz. 

Hızla değişen dijital dünyamız beraberinde sürekli değişim gerektirir ve uyumluluk da şirketlere yeni bir rekabet avantajı sağlar. Dolayısıyla şirketlerin çevik bir organizasyon olmak için yetkinliklerini geliştirmeleri ve çalışma biçimlerini yeniden düşünmeleri gerekir. Bu nedenle, zorluklarla başa çıkmak için esnek bir sisteme ihtiyaç duyar. Bu nedenle, zorluklarla başa çıkmak için esnek bir sisteme ihtiyaç duyar. Bu nedenle, zorluklarla başa çıkmak için esnek bir sisteme ihtiyaç var. Biz de Borusan Cat olarak teknoloji ve müşteri odaklı, çevik bir organizasyon yaratmak için sürekli çalışıyoruz. Fırsat odak alanı altında, ekiplerimizin son derece üretken olmalarını sağlamak için, Çözüm Kültürü Oluşturma, Uçtan Uca Rekabet Takibi ve Yetenek Havuzu inisiyatifleri üzerinde çalışıyoruz.

Stratejik planlama süreci, şirketlere stratejiyi etkin kılacak gerçek kritik başarı faktörlerini değerlendirme ve buna uygun olarak verimli stratejik girişimler yaratma fırsatı sunar. Biz de şirket içerisinde belirlediğimiz hedeflerle ilerliyor, müşterilerimize, çalışma arkadaşlarımıza ve hissedarlarımıza daha iyi çözümler sunabilmek adına stratejik inisiyatiflerimizde müşteri, mükemmellik, büyüme ve fırsat odak alanlarında çalışmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki yazılarımızda her bir odak alanını ayrıntılı olarak inceleyeceğiz ve 2022 için stratejik inisiyatiflerimizin kapsamını konuşacağız.

theBClog

theBClog Borusan Cat'lilerin; sürdürülebilirlik, verimlilik, gelecek, teknoloji ve iş dünyası gibi konularda hazırladıkları zengin içeriklerden oluşuyor. Borusan Cat'lilerin başarı hikayeleri dünyayla Türkçe, Rusça ve İngilizce olarak theBClog'da buluşuyor.

SON EKLENENLER
Birinci Önceliğimiz: Müşterilerimizi Daha İyi Anlayabilmek
Çözümlerimiz
Sektörde Bir İlk: Süreç Madenciliği ve Borusan Cat!
Çözümlerimiz
Stratejik İnisiyatiflerimiz: Yetenek Havuzu
Çözümlerimiz
Stratejik İnisiyatiflerimiz: Üretici Olarak Borusan Cat
Çözümlerimiz
Stratejik İnisiyatiflerimiz: Alternatif Enerji Stratejileri
Çözümlerimiz