İnsanlar otomasyon ve çalışma şekli hakkında düşündüklerinde, genellikle bir üretim ortamında çalışan robotları hayal ederler. Bununla birlikte, otomasyon ve robotikler birbirinden tamamen farklı iki şeydir.

Önce Farkı Kavrayalım

Otomasyon, herhangi bir işlemde beşeri müdahaleye olan ihtiyacı azaltmak veya bu ihtiyacı tamamen ortadan kaldırmak için makine ve robotlar gibi otomatik araçların kullanılması olarak tanımlanabilir. Buhar makinesinin icadından günümüze, otomasyon ile çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve evrensel nüfusta birçok insanın hayat kalitesinin arttırılması sağlanmıştır.

Otomasyon, şu an da yaşamımızda önemli bir rol oynuyor ve oynadığı rol gelecekte çok daha güçlenecek. Bu konuda, farklı mecralar için değişen etkiler görebiliyoruz. Örneğin eğitim teknolojisinin gelişimiyle daha çok kişi öğretime ulaşabiliyor, dersler daha akılda kalıcı ve inovatif hale geliyor. Tıbbi hizmetlerinde ise yapay zekâ, bazı hastalıkları doktorlardan daha net teşhis edebiliyor. Robotlar, uzman cerrahlardan daha hassas kesik açabiliyor ve hasarı çok daha azaltabiliyor. Aynı şekilde, perakende sektöründe müşteriler fiyat şeffaflığı, erişim konforu ve teslimatın hızlandırılmasına yardımcı olan çevrimiçi alanlardan yararlanıyor. Altyapı ve çevre konusunda ise, enerji yönetimini geliştirmek için sensörler ve veri analitiğinin kullanıldığı yeni nesil akıllı binalar görüyoruz.

Sonuçları Ne olacak?

Otomasyon teknolojilerinin iş gücüne yönelik etkilerini konu alan mevcut tartışmalarda iş çeşitliliğinin azalacağını düşünenler olsa da, inovatif bir yol izlenirse yeni meslek alanları oluşabilir ve daha çok insanın hayat kalitesini yükseltmesi beklenir.

İşin Aslına Bakılmalı

Sonuç olarak otomasyon; tıp hizmetlerini, eğitimi, trafiği, acil durumlara müdahaleyi ve çevreyi iyileştirme potansiyeline sahip. Otomasyon; iş sahalarındaki tehlikeleri azaltabilir, konut maliyetlerini düşürebilir ve tüketim cephesine sayısız fayda sağlayabilir. Ayrıca mesleki memnuniyeti artırabilir ve iş gücünü daha esnek hale getirebilir. Aynı zamanda, ivme kazanan verimlilik kısa zaman içinde birçok olgun ekonomide büyümenin lokomotifi haline gelecektir. Otomasyon teknolojileriyle ileri bir refah düzeyi ve herkes için daha iyi bir yaşam modeli sağlanabilir.

theBClog

theBClog Borusan Cat'lilerin; sürdürülebilirlik, verimlilik, gelecek, teknoloji ve iş dünyası gibi konularda hazırladıkları zengin içeriklerden oluşuyor. Borusan Cat'lilerin başarı hikayeleri dünyayla Türkçe, Rusça ve İngilizce olarak theBClog'da buluşuyor.

SON EKLENENLER
Dijital Verinin Mükemmeliyeti
Dijitalleşme
Otomasyon Hayatlarımızı Nasıl Değiştiriyor?
Dijitalleşme
Büyük Veri Hayatımızı Değiştiriyor
Dijitalleşme
Dijital Mükemmellik Anlayışıyla En Verimli Süreçler
Dijitalleşme
Bilgi Saklanırken İzlenecek Yol(lar)
Dijitalleşme