Sanayi Devrimi’ne bağlı olarak ortaya çıkan teknik yenilikler ile yükselen popülasyon ve kentleşme, hayat standartlarının ve tüketim alışkanlıklarının farklılaşmasına sebep oldu. Sonuç olarak geçmişe nazaran daha çok kimyevi madde kullanımı ve atığın oluşması da kaçınılmaz. Haliyle doğal kaynakların tükenmesi ve iklim değişikliği gibi hususlar olmak üzere bu durum bütün doğal hayatı tahrip eden boyutlarda hava, su ve toprak kirliliğine sebep oluyor.

Köprüden Önceki Son Çıkışta Mı Kaçtı?

Bir sonraki senenin kaynaklarının tüketilmeye başlandığı tarihi ifade eden Dünya Limit Aşım Günü, 2019 senesinde 29 temmuz olarak tarihe geçmiş ve o sene dünya tarihinde mevcut senenin kaynaklarının en kısa zamanda tüketildiği sene olmuştur. Buna göre insanlar gelecek nesillere olan sorumluluğunu yerine getirmiyor ve kaynakları sürdürülebilir kullanmıyor. Özellikle son elli senede insan faaliyetlerinin neden olduğu fazla atık miktarı, sanayi fazlası zehirli çöpler, toprak, hava ve su kirliliği çeşitli yollarla insan yaşamına hasar vererek hayat kalitesini ve biyolojik çeşitliliği olumsuz olarak etkiliyor.

İyileştirmeden İlerleyemeyiz

Giderek artan insan nüfusa karşın sınırlı olan arazi varlığı; insanoğlunun ihtiyaçlarını karşılaması ve refahının geniş vadede sağlayabilmesi için arazilerin korunmasını, sürdürülebilir şekilde yönetilmesini ve tahrip olan arazilerin iyileştirilmesini gerekli kılıyor. Diğer yandan yetersiz yağışlar, iklim dengesizliği, arazilerin yanlış kullanımı gibi doğal ve insan kaynaklı risk faktörlerine ve olması muhtemel afetlere karşı mücadelede bütünleşik bir arazi kaynakları yönetimine gereksinim duyuluyor.

İnovasyon Faaliyetlerine Büyük İş Düşüyor

İnsanların yaptıkları faaliyetlerin tabiata olumsuz etkisi artıyor ve tabiat bu zararı karşılamakta giderek daha güçsüz kalıyor. İşletmelerin etkisi ise insanlardan daha fazla. İnovasyon yapmanın diğer işletme faaliyetlerden ayrıldığı önemli bir nokta vardır. Öbür faaliyetler yapılırken çıkış noktası tabiata olumsuz etki bırakmamak iken, inovatif çalışmalarda önemli olan inovasyon gerçekleştirme sürecinde tabiata duyarlı olunmasının yanı sıra diğer faaliyetlerin zararlı etkilerini azaltacak veya elimine edecek bir yönün de olmasıdır. Bu yönü de içinde barındıran inovasyon türü, literatürde eko inovasyon gibi bir tanımla yer almaktadır.

Sürdürülebilir gelişme amacı güden her türlü kayda değer yenilikçiliği kapsayan eko inovasyon; birçok yerel yönetim, devlet ve hükümet tarafından desteklenmektedir. Eko inovasyon, çevre üzerindeki zararlı etkiyi seneler içinde azaltacaktır.

theBClog
Yazar

theBClog Borusan Cat'lilerin; sürdürülebilirlik, verimlilik, gelecek, teknoloji ve iş dünyası gibi konularda hazırladıkları zengin içeriklerden oluşuyor. Borusan Cat'lilerin başarı hikayeleri dünyayla Türkçe, Rusça ve İngilizce olarak theBClog'da buluşuyor.

SON EKLENENLER
Online Oyunlar ile Metaverse Evrenine Giriş
Yarının İşi
Dijital Ekonomi Nedir?
Yarının İşi
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun!
Yarının İşi
Bir Soru Sorsak: NFT Nedir?
Yarının İşi
Bir Yol Hikayesi
Yarının İşi
Her Yerde Olumsuzluk Görüyorsan Factfulness’a Kulak Ver
Yarının İşi
Çevre Koruma Haftasi ve Borusan Cat Çevre Yönetimi Hakkinda Her Sey!
Yarının İşi
Borusan Cat Gelişen Teknoloji ile Büyümeye Devam Ediyor!
Yarının İşi
Yeni Dünyada Nelere Güveniyor, Nasıl Çözümler Üretiyoruz?
Yarının İşi
Geleceğin İnşaatı - Bizi Neler Bekliyor?
Yarının İşi
Nesillerin Devir Teslimi: Baby Boomer X, Y ve Z Kuşakları
Yarının İşi
Kirlilik ve Arazi Kaybına Karşı Eko İnovasyon
Yarının İşi
Afrika ve Asya Kıtalarının Hızlı Yükselişi: Mega Kentler
Yarının İşi
Asya Ekonomisi’nin Yükselişi ve Derinleşen Rekabet
Yarının İşi