Sanayi Devrimi’ne bağlı olarak ortaya çıkan teknik yenilikler ile yükselen popülasyon ve kentleşme, hayat standartlarının ve tüketim alışkanlıklarının farklılaşmasına sebep oldu. Sonuç olarak geçmişe nazaran daha çok kimyevi madde kullanımı ve atığın oluşması da kaçınılmaz. Haliyle doğal kaynakların tükenmesi ve iklim değişikliği gibi hususlar olmak üzere bu durum bütün doğal hayatı tahrip eden boyutlarda hava, su ve toprak kirliliğine sebep oluyor.

Köprüden Önceki Son Çıkışta Mı Kaçtı?

Bir sonraki senenin kaynaklarının tüketilmeye başlandığı tarihi ifade eden Dünya Limit Aşım Günü, 2019 senesinde 29 temmuz olarak tarihe geçmiş ve o sene dünya tarihinde mevcut senenin kaynaklarının en kısa zamanda tüketildiği sene olmuştur. Buna göre insanlar gelecek nesillere olan sorumluluğunu yerine getirmiyor ve kaynakları sürdürülebilir kullanmıyor. Özellikle son elli senede insan faaliyetlerinin neden olduğu fazla atık miktarı, sanayi fazlası zehirli çöpler, toprak, hava ve su kirliliği çeşitli yollarla insan yaşamına hasar vererek hayat kalitesini ve biyolojik çeşitliliği olumsuz olarak etkiliyor.

İyileştirmeden İlerleyemeyiz

Giderek artan insan nüfusa karşın sınırlı olan arazi varlığı; insanoğlunun ihtiyaçlarını karşılaması ve refahının geniş vadede sağlayabilmesi için arazilerin korunmasını, sürdürülebilir şekilde yönetilmesini ve tahrip olan arazilerin iyileştirilmesini gerekli kılıyor. Diğer yandan yetersiz yağışlar, iklim dengesizliği, arazilerin yanlış kullanımı gibi doğal ve insan kaynaklı risk faktörlerine ve olması muhtemel afetlere karşı mücadelede bütünleşik bir arazi kaynakları yönetimine gereksinim duyuluyor.

İnovasyon Faaliyetlerine Büyük İş Düşüyor

İnsanların yaptıkları faaliyetlerin tabiata olumsuz etkisi artıyor ve tabiat bu zararı karşılamakta giderek daha güçsüz kalıyor. İşletmelerin etkisi ise insanlardan daha fazla. İnovasyon yapmanın diğer işletme faaliyetlerden ayrıldığı önemli bir nokta vardır. Öbür faaliyetler yapılırken çıkış noktası tabiata olumsuz etki bırakmamak iken, inovatif çalışmalarda önemli olan inovasyon gerçekleştirme sürecinde tabiata duyarlı olunmasının yanı sıra diğer faaliyetlerin zararlı etkilerini azaltacak veya elimine edecek bir yönün de olmasıdır. Bu yönü de içinde barındıran inovasyon türü, literatürde eko inovasyon gibi bir tanımla yer almaktadır.

Sürdürülebilir gelişme amacı güden her türlü kayda değer yenilikçiliği kapsayan eko inovasyon; birçok yerel yönetim, devlet ve hükümet tarafından desteklenmektedir. Eko inovasyon, çevre üzerindeki zararlı etkiyi seneler içinde azaltacaktır.


SON EKLENENLER
İŞ ve ÜRETİM DÜNYASI BORUSAN CAT İLE DİJİTALLEŞİYOR
Yarının İşi
Birlikte Yazdık, Birlikte Kazandık: theBClog’a Uluslararası Ödül
Yarının İşi
Borusan Cat Gelişen Teknoloji ile Büyümeye Devam Ediyor!
Yarının İşi
Çeyrek Asırdır Müşterilerimiz İçin Çalışıyoruz!
Yarının İşi
ÇEVRE SORUNLARINA AKILCI ÇÖZÜMLER
Yarının İşi
Antrepoların Dış Ticarette Maliyetlere Olan Etkisi
Yarının İşi
Dijital Dönüşümde Bizim Hikayemiz
Yarının İşi
DIŞARIDA BİR DÜNYA VAR
Yarının İşi
Yeraltı Kamyonu CAT® AD22 Madenden İlk Verileri İletmeye Başladı!
Yarının İşi
BORUSAN CAT EXCHANGE PROGRAMIMIZ: B’DAHA EXCHANGE
Yarının İşi
KRİPTO PARA, BİTCOİN NEREDEN GELDİ VE NEREYE GİDİYOR?
Yarının İşi
YENİ DÜNYADA NELERE GÜVENİYOR, NASIL ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ?
Yarının İşi
GELECEĞİN İNŞAATI - BİZİ NELER BEKLİYOR?
Yarının İşi
KİRLİLİK ve ARAZİ KAYBINA KARŞI EKO İNOVASYON
Yarının İşi
DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEYE ADAY: YEŞİL EKONOMİ
Yarının İşi
DİJİTAL MÜKEMMELLİK ANLAYIŞIYLA EN VERİMLİ SÜREÇLER
Yarının İşi