Sürdürülebilirlik kavramıyla son günlerde daha sık karşılaşıyor olabilirsiniz. Bunun sebebi toplumsal zeminde yaşanan farkındalığın -özellikle sosyal medya aracılığıyla- yaygınlaşması ve yeni kuşakta bu duyarlılığın artması oldu. Kitlesel talepler şirketlerin tavır ve üretim değişikliğine gitmesinde büyük rol oynadı.

Peki sürdürülebilir projelerden bahsederken hangi alanlara göz atmamız gerekiyor? Çevresel, ekonomik ve sosyal alanların hepsinde sürdürülebilir kararlar almak mümkün ve hatta zorunlu hale gelmiş durumda… Çünkü görüldüğü üzere hayatın her alanına derin ve doğrudan etkileri bulunan bir konudan bahsediyoruz. Çevre odaklı, temiz ve yeşil üretimle başlayıp nitelikli kadrolar kurulması, teknolojinin etkin kullanımı, kültür oluşturma ve yaygınlaştırma faaliyetlerine hız vermek şirketlerin ilk hedefi oluyor; değişim odaklı hareketler gitgide yaygınlaşıyor. Bu değişime hız vermek için iyi uygulamalar havuzu kuruluyor ve şirketler mevcut uygulamaları örnek alarak birbirlerine öncülük ediyor.

Borusan Cat kendi hedefleri ile paralel olarak Borusan Holding ve distribütör olduğu Cat® markasıyla da ortak kaygıları taşıyarak alanında ilerici hamlelerde bulunuyor. 2021 yılı sadece ilk çeyreğinde bile hurda olmasının önüne geçtiği 3 bin tonun üzerindeki parçayla, Cat’in ürettiği güneş enerjisi panellerini hem kendi atölyelerinde hem de talep gelen başka sahalarda efektif uygulamaya almasıyla, yine talep eden başka firmalara verdiği keşif çalışmalarıyla konu hakkındaki ciddiyetini her adımında göstermiş oluyor.

Borusan Cat, Cat’in 2030’a kadar hayata geçirmeyi planladığı 7 hedeften aldığı ilhamla sera gazı salınımını düşürecek, su yönetimi sağlayacak, müşteriye satış sonrası destek verecek ve karbonsuz modeller oluşturacak yeni yöntemler için durmadan çalışıyor. Oluşturduğu nitelikli kadrolarda kadın lider sayısını arttırma, yetenek yönetimi ve İSG gibi başlıklarla da sürdürülebilirliğin sosyal ayağına destekte bulunuyor. Satış sonrasında ise makinelerinin ekonomik ömrünü uzatarak ve operasyonel verimlilik sağlayarak hem müşteriye hem geri kazanıma destek oluyor. Hurda gözüyle bakılan makineleri ve ürünleri, bakımdan geçirerek çalışır hale getiriyor. Bu sayede atıl gözüyle bakılan tonlarca ağırlıkta parça, çöp olmaktan kurtuluyor. Müneccim, AI & Robotics, Durum İzleme gibi uygulamalarla olası arızayı öngörüp daha büyük maliyetlere yol açmadan onarımını sağlıyor. Yakıt tüketiminde sıfır emisyon ve karbonsuzlaştırılmış Avrupa düzenlemelerine uygun araçlar ve yöntemler geliştirmek üzerine çalışmalar yapıyor. Satış sonrasında da makineleri izleyerek uzun ömürlü olmasını sağlıyor, makine sahiplerine tasarruf ve katkıda bulunuyor. Kullanılmış ve vadesi dolduğu düşünülen makinelerin bakımını yaparak yeniden iş hayatına girmesini sağlıyor. Her zaman daha verimli ve üretken yöntemleri araştırarak üstün teknoloji anlayışını geliştiriyor.

Bütün bu çabaların sonuç vermesi için şirket içinde birimlerin, sektör içinde firmaların ortak karar alması gerekiyor. Alınan kararların ısrarla yürütülmesi değişimin bel kemiğini oluşturuyor.

Borusan Cat, “Daha İyi Bir Dünya İçin Çözüm Üretiriz” amacı ve yenilikçi çalışma anlayışıyla her yerde değişime ortak olmaya devam ediyor!

AslıhanSelenk
Yazar

Aslıhan, 2021 başında Strateji Ve Büyüme Lideri olarak Borusan Cat ekibine katıldı. Kendini tam bir sabah insanı olarak tanımlayan Aslıhan aynı zamanda Zeyna adında bir köpek sahibi. Onunla birlikte yeni rotalar keşfettiği sayısız doğa seyahati planından zevk alıyor. Ayrıca fantastik ve bilim kurgu türünün hayranı, varsa bu konudaki kitap, film, dizi önerilerinizi her zaman heyecanla bekliyor.  😊

SON EKLENENLER
Borusan Cat Sürdürülebilirliği Nasıl Yaşatıyor?
Sürdürülebilirlik
Itır Erhart: Gençlerin Tercihi Gezegenle Dost, Bıraktığı Etkinin Farkında Olan Şirketler…
Sürdürülebilirlik
Borusan Cat B’daha (Exchange)
Sürdürülebilirlik
Biyogaz Sistemlerinden Hibrit Sistemlere Sürdürülebilirlik Yolculuğumuz
Sürdürülebilirlik
Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretmek
Sürdürülebilirlik
İklim Değişikliği ile Artan ’Aşırı Hava Olayları’
Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilir Üretim, Avantajlı Üretim
Sürdürülebilirlik
İnşaat Ekipmanında Sürdürülebilir Teknoloji ve Çevre Ekonomisi
Sürdürülebilirlik
Evinizde Yenilenebilir Enerji Mümkün
Sürdürülebilirlik